Satwinder Bains, University of the Fraser Valley, British Columbia, to 2017
Roberta Lexier, Mount Royal University, Alberta, to 2017
Raymond Blake, University of Regina, Saskatchewan, to 2017
Alain-G. Gagnon, UQAM, Québec, to 2018
Rinaldo Walcott, OISE, University of Toronto, Ontario, to 2017
Claire Campbell, Dalhousie University, Nova Scotia, to 2018
Pierre Anctil, Université d'Ottawa, Ontario, to 2018
Andrew Nurse, Mount Allison University, New Brunswick, to 2017
Christl Verduyn, Mount Allison University, New Brunswick, to 2017
Colin Coates, Glendon College, York University, to 2017
Julia Harrison, Trent University, to 2017
Gabrielle Slowey, York University, to 2017
Jonathan Luedee, University of British Columbia, British Columbia to 2017
Donald Wright, University of New Brunswick to 2018
Andrew Potter, McGill University to 2018